Наш телефон 0732391216
ПІДТРИМАТИ

Як звітують депутати Київради про свою роботу

Якщо пригадати положення статті 5 Конституції України, то свою владу народ здійснює безпосередньо і через органи місцевого самоврядування. Іншими словами можна сказати, що свою владу народ здійснює у тому числі і через місцевих депутатів.

На переконання команди Інтегріті.ЮА, звітність депутатів перед виборцями є одним з найважливіших показників тісного зв’язку представницьких органів місцевого самоврядування з територіальною громадою і основною формою контролю виборців за роботою депутатів.

Звіт депутата також показує, наскільки сам депутат відданий принципам відкритості та підзвітності виборцю і відповідно розуміє сенс депутатської діяльності.

Звітність місцевого депутата передбачена нормами Закону України «Про статус депутат місцевих рад» (далі – Закон), відповідно до яких депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян.

При цьому такий звіт депутата повинен містити відомості про:

  • його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано;
  • його роботу у виборчому окрузі;
  • прийняті радою та її органами рішення та хід їх виконання;
  • особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

Крім того, для київських депутатів звітність передбачається ще й Регламентом Київради, як основним документом, який встановлює порядок діяльності Київради, її органів та депутатів.

Вже тут ми можемо побачити першу невідповідність – Регламентом Київради не передбачено звітування депутатів про свою роботу у виборчому окрузі.

Не зважаючи на таку невідповідність нами в рамках кампанії «Атестація депутатів місцевих рад» (далі – Кампанія) проведено аналіз змісту звітів депутатів за 2018 рік на предмет дотримання законів та корисності інформації для самого виборця.

На кого повинні рівнятись депутати?
Спочатку ми оцінювали наявність звіту та його зміст у керівників фракцій та груп у Київраді. За нашим переконанням саме ці особи повинні бути взірцем для депутатів у питаннях роботи з виборцями та звітування перед ними.

Першим ми проаналізували звіт голови депутатської фракції «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» Володимира Бондаренко.  Опис річної роботи депутата В.Бондаренка умістився на 5 аркушах звіту, який розміщений тільки на сайті Київради. Інформацію про проведення громадського обговорення звіту ми не знайшли. Сам звіт, стосовно інформації про діяльність депутата у раді та в її органах, до яких його обрано містить тільки сухі цифри щодо кількості відвіданих пленарних засідань, засідань постійних комісій та поданих проектів рішень.

Інформація про роботу у виборчому окрузі викладена у формі розміщення відомостей про сприяння у встановленні вікон, проведенні капітальних ремонтів, облаштування дитячих майданчиків. Також наведена інформація про використання коштів депутатського фонду, основними напрямками видатків якого були витрати близько 130 тис. гривень на паски та солодощі для ветеранських та дитячих організацій та майже 270 тис. гривень на виплати коштів малозабезпеченим. Ця інформація зайняла найбільше місця у звіті – на 3 аркушах.

Інформацію передбачену Законом про прийняті радою та її органами рішення та хід їх виконання; особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу В. Бондаренко не висвітлив у своєму звіті.

Також відмічаємо, що завдяки нашим нагадуванням під час моніторингу в рамках Кампанії кількість депутатів фракції, що не оприлюднили звіти зменшилась. З 14 нинішніх депутатів-членів фракції відсутні звіти у двох – Валерія Гуманенка та Володимира Старовойта. Інші члени фракції розмістили звіти на сайті Київради.

Максимум картинок і мінімум інформації
Наступним ми аналізували звіт голови депутатської фракції «Солідарність» Андрія Страннікова. Цей звіт виявився не особистим і містить ще й інформацію про діяльність депутата Київради Віталія Рослякова. Сам звіт виконаний у газетному стилі на 4 аркушах. У такій газетній формі звіт розміщений на сайті Київради та розповсюджувався у надрукованому вигляді серед мешканців виборчих округів депутатів-авторів.

У звіті дуже багато яскравих фотографій з адресами та видами робіт, які проведені у будинках та на території виборчих округів депутатів.

Як і в попередньому звіті інформація про роботу у виборчому окрузі викладена у формі розміщення інформації про сприяння у встановленні вікон, проведенні капітальних ремонтів, облаштування дитячих майданчиків тощо, але із використанням численних яскравих картинок. Ким і за чий рахунок виконувались роботи та надавалася допомога у звіті не зазначено.

Передбачену Законом інформацію про діяльність депутата у раді та в її органах, до яких його обрано; прийняті радою та її органами рішення та хід їх виконання; особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу звіт А. Страннікова не містить.

Знову ж таки завдяки нашим нагадуванням під час моніторингу в рамках Кампанії кількість депутатів фракції, що не оприлюднили звіти зменшилась. З 48 її нинішніх членів відсутні звіти на сайті Київради тільки у 6 депутатів: Ярослав Горбунов, Віктор Грушко, Олесь Маляревич, Вячеслав Непоп, Олена Овраменко та Олексій Окопний. Інші члени фракції розмістили звіти на сайті Київради.

Коли максимум можна очікувати на мінімум
Наступним ми аналізували звіт голови депутатської фракції «Єдність» Олександра Омельченка. Його звіт займає 2 аркуші і розміщений на сайті Київради.Звіт майже не містить інформації, яка передбачена Законом як обов’язкова.

Це стосується роботи депутата у виборчому окрузі; прийняті радою та її органами рішення та хід їх виконання; особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

Цікавою, на наш погляд, є інформація наведена у звіті про органи Київради до яких обрано депутата. Депутат є членом цілого ряду конкурсних комісій та робочих груп при участі у яких може виникати конфлікт інтересів. І як ми зазначали раніше врегулювання такого роду конфліктів інтересів регламентами діяльності ні Київради, ні самих комісій та груп не передбачено.

Також зі звіту було цікаво дізнатись, що депутатом як головою депутатської фракції “Єдність” були проведені 32 засідання фракції. Але питання цих засідань не розкриті.

Треба відмітити, що всі депутати фракції розмістили свої звіти на сайті Київради.

За пів крока до якісного звіту
Ще один звіт який ми аналізували, належить голові депутатської групи «Київська команда» Сергію Гусовському. Цей звіт виконаний на 15 аркушах на гарному художньому та змістовному рівнях.

Додатково до вимог Закону звіт містить біографію депутата, інформацію про роботу його приймальні. Також цікаво було дізнатись зі звіту про основні резонансні питання, до вирішення яких долучився Сергій Гусовський.

У звіті докладно розписано напрями використання коштів Програми вирішення депутатами Київради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців; участь у засіданнях Київської міської ради та засіданнях постійної комісії.

Інформація про роботу депутата в дорадчих органах Київської міської ради, робочих, експертних групах наведена не тільки щодо назв, а й виконуваної роботи.

Зазначається робота з депутатською групою щодо кількості проведених засідань (22), але розглянуті питання не наведені.
Цікавим на наш погляд є висвітлення депутатом перелік підготовлених, поданих на розгляд та прийнятих проектів рішень Київради та пріоритети на 2019 рік – така собі міні-програма діяльності депутата на наступний рік.

Нажаль, попри дуже якісну, порівняно з іншими форму подання звіту залишились поза звітом належне викладення питань про роботу депутата у виборчому окрузі; про прийняті радою та її органами рішення та хід їх виконання; про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

Відмічаємо, що всіма депутатами групи підготовлені та оприлюднені на сайті Київради звіти, які виконані в єдиній для всієї групи стилістиці.

Чи є чемпіон зі звітування?
Ще одним депутатом звіт якого ми хотіли розглянути є голова депутатської фракції «Об’єднання «Самопоміч» Наталія Манойленко.

На нашу думку, це найкращий звіт з тих, що ми аналізували. Звіт складений на 21 аркуші у яскравій художній та змістовній формі. Починається звіт з біографії депутата та розділений на зручні розділи – про роботу депутата в Київраді, підтримка зв’язку з громадою, перелік найболючіших питань які були виконані, питання, що перебувають на контролі, напрями використання депутатських коштів, пріоритети на 2019 рік.

Крім того, що звіт містить всю передбачено Законом інформацію, депутат додатково вказала відомості про життя, проблеми округу та їх вирішення, які зможуть зацікавити будь-якого виборця.

Також ще раз хочемо відмітити, що депутати зазначають у своїх звітах роботу у різного роду комісіях та робочих групах, які мають вирішувати матеріальні питання. У даному випадку це конкурсна комісія проектів із заходів підвищення енергоефективності, робоча група з питань сплати земельного податку тощо. І робота у таких органах ніяким чином не регулюється щодо захисту від конфлікту інтересів.

Порівняно з іншими депутатськими звітами, звіт Наталі Манойленко можна назвати зразковим.

Щодо звіту депутатів фракції, яку вона очолює, треба відмітити, що зараз фракція складається з чотирьох депутатів, двоє з яких стали наступниками депутатів яких обрано до Парламенту. І, відповідно, звіти цих депутатів про діяльність відсутні.

А звіт іншого члена фракції Дмитра Стрижова складений за зразком звітів депутатів групи «Київська команда».

Свобода від звітів
Ще один звіт, який ми мали б проаналізувати мав належати голові депутатської фракції «Всеукраїнське об’єднання «Свобода» Юрію Сиротюку.  Але, як з’ясувалося, ані голова фракції, ані більшість депутатів – членів фракції особисті звіти не готують та не оприлюднюють.

З 14 депутатів членів фракції «Свобода» звіти підготували та оприлюднили на сайті Київради тільки 4 депутати: Картавий Іван, Кутняк Святослав, Назаренко Володимир, Чернецький Олег.

Натомість, треба відмітити, що на сайті Київради розміщений звіт фракції «Свобода» за 2018 рік, але він ніяким чином не замінює звіт кожного депутата перед своїми виборцями, як це передбачено Законом та Регламентом Київради.

Хто винен чи що заважає?
За результатами аналізу депутатських звітів також відмічаємо, що більшість звітів, підготовлених депутатами, не відповідають всім вимогам Закону щодо їх змісту. Так, всю необхідну інформацію у звітах оприлюднили 16 депутатів: Олексій Новіков (Єдність), Олег Чернецький, Святослав Кутняк, Вадим Васильчук (ВО «Свобода»), Ганна Старостенко, Олександр Пабат, Людмила Костенко, Олександр Бродський, Дмитро Банас, Владислав Михайленко (“БПП «Солідарність»), Наталья Шульга, Ганна Сандалова, Андрій Осадчук, Сергій Башлаков, Ольга Балицька (Київська команда) та Наталя Манойленко (Самопоміч).

До речі, щодо відсутності звітів депутатів, треба дорікнути не тільки самим депутатам та головам їх фракцій, а й секретарю Київради та її голові, які організовують роботу Київради.

Вважаємо, питання належної підготовки та широкого оприлюднення звітів депутатів є основними, на яких повинна сконцентруватись Київрада у напрямку покращення роботи з інформування виборців про свою діяльність та налагодження ефективного зв’язку з територіальною громадою.

Наразі за постійними оновленнями кампанії можна стежити:
В соціальній мережі Facebook на сторінці «Місцеві депутати. Атестація».
На платформі Атестація депутатів місцевих рад.

Громадська кампанія «Атестація депутатів місцевих рад» спрямована на сприяння вирішенню проблеми низького рівня відкритості, прозорості та підзвітності виборцям депутатів 23 місцевих рад з 17 областей України, а також підвищення поінформованості громадян про діяльність місцевих депутатів. Проект «Атестація депутатів місцевих рад» реалізується Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» разом з партнерськими організаціями з 16-ти регіонів України за підтримки Національного фонду демократії (NED, США). У 2016 році апробація методології відбулася в місцевих радах Одеської області за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», з 2018-го року за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» відбувається розробка веб-платформи «Місцеві депутати. Атестація». В місті Києві за реалізацію ініціативи відповідає громадська організація «Інтегріті ЮА».

Ігор Соболевський

VIEW ALL POSTS

Leave a reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *