Наш телефон 0732391216
ПІДТРИМАТИ

Що депутати приховують у своїх деклараціях: робота над помилками

Наближається 1 квітня до якого депутати Київради повинні подати річні декларації. Це вже буде третій етап електронного декларування, а тому можна сподіватися, що помилок, неповноти та недостовірності у декларуванні буде менше. Тим більше, що проект «Атестація депутатів місцевих рад» передбачає моніторинг декларацій депутатів, відповідно до якого ми оцінимо кожну знайдену помилку на предмет наявності правопорушення. Адже, за даними НАЗК депутати місцевих рад займають другий рядок топу порушень при декларуванні доходів.

Треба нагадати, що відповідно до статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування тягне за собою притягнення винної особи до адміністративної відповідальності. Також, згідно зі статтею 366-1 Кримінального кодексу України подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи тягне за собою притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Адміністративна відповідальність настає у випадку, якщо відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів. Кримінальна – у випадку якщо відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Під поданням завідомо недостовірних відомостей розуміється подача особою декларації, що містить відомості, які завідомо для особи, котра їх подає, не відповідають дійсності. Недостовірними визнаються також відомості, яка подаються особою не в повному обсязі, зі свідомим приховуванням визначної інформації. Тобто, якщо особа не зазначить інформацію про свої статки або зазначить таку інформацію не в повному обсязі, який передбачений формою декларації та вимогами нормативних актів, до такої особи будуть застосовані заходи адміністративного чи кримінального характеру.

Саме тому напередодні закінчення декларування, коли ще є час виправити помилки, ми хочемо звернути увагу на типові недоліки у декларуванні, яких припускалися депутати Київради під час минулорічного етапу декларування.

Місце фактичного проживання

У цьому розділі депутати часто не вказують місце свого фактичного проживання. Дуже часто, як свідчить практика, депутати не проживають за місцем своєї реєстрації, а використовують інше житло, оформлене на третіх осіб. При цьому, відомості про постійне проживання у такому житлі депутатами приховуються, як і витрати на обслуговування цього житла.

Місце роботи та займана посада

У цьому розділі депутати часто не вказують приналежність до депутатського корпусу Київської міської ради.

Ми рекомендуємо у полях, які стосуються місця роботи та займаної посади, зазначити посаду у зв’язку з якою виник обов’язок подати декларацію (депутата Київської міської ради), а в дужках вказувати іншу займана посада (за основним місцем роботи чи підприємництвом). Це буде й додатковим заходом контролю за наявністю конфлікту інтересів.

Інформація про членів сім’ї

У цьому розділі депутати часто не вказують осіб з якими вони спільно проживають і які відповідно до закону є членами сім’ї депутата.

Треба враховувати, що і близькі особи (брати, сестри тощо), за умови спільного проживання, пов’язаності спільним побутом, наявності взаємних прав та обов’язків із суб’єктом декларування (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у т.ч. особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, водночас є членами сім’ї цього суб’єкта.

Хочемо підкреслити чому важливо вказування членів сім’ї – на них найчастіше оформлюються статки депутатів, які самі депутати «соромляться» показати як свої.

Об’єкти нерухомості

У цьому розділі депутати часто не зазначають відомості щодо об’єктів нерухомості, які вони або члени їх сімей на будь-якому праві використовували для проживання протягом звітного року. Особливо це стосується об’єктів нерухомості, які зазначених як зареєстроване місце проживання депутата або члена його сім’ї чи місця фактичного проживання депутата або члена його сім’ї у звітному році.

Також, є випадки коли депутатами не зазначаються відомості про об’єкти нерухомості для зберігання транспортних засобів, зазначених в інших розділах декларації (гаражі, паркінги тощо).

Ще одним порушенням можна вважати випадки не зазначення депутатами відомості про об’єкти нерухомості, які є об’єктом доходу від оренди, вказаного в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації.

В деяких випадках депутатами не зазначаються земельні ділянки, які знаходяться під об’єктами нерухомості чи об’єкти нерухомості, які знаходяться на задекларованих земельних ділянках.

Дуже часто депутатами не декларуються об’єкти, які належать самим депутатам або членам їх сім’ї (до яких можуть відноситись коханці чи коханки), але знаходяться поза межами України.

Треба відмітити, що при наведені відомостей у цьому розділі є обов’язковим зазначення інформації стосовно нерухомості: її вартості, прав на об’єкт та дати його набуття, кадастрового номера, ідентифікаційного, реєстраційного номерів тощо.

Об’єкти незавершеного будівництва

У даному розділі депутати найчастіше не зазначають відомості про розпочате будівництво або реконструкцію об’єктів нерухомості, які належать їм або членам їхньої сім’ї.

Також, у деяких випадках, депутатами не зазначається нерухомість, яка має ступінь повної готовності до використання але не прийнята в експлуатацію чи не зареєстрована у встановленому законодавством порядку.

Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)

У цьому розділі депутати часто вказують майно, що не повинне декларуватись і вартість якого не перевищує 100 прожиткових мінімумів і навпаки не вказують майно та набори майна вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів (електроніка, меблеві набори).

Натомість, часто депутати вказують цінне рухоме майно у вигляді наборів предметів (столовий сервіз, набір меблів, набір ювелірних прикрас тощо) які не є такими і не мають підтверджуючих документів, замість вказівки про кожну річ окремо та її вартість.

Цінне рухоме майно – транспортні засоби

У цьому розділі депутати часто не вказують транспортні засоби на які мають права користування (керування), а також віднесені до сільскогосподарської техніки та інших самохідних машин, квадроцикли, електрокари, водні та повітряні ТЗ тощо.

Також, у цьому розділі депутати не вказують про власні транспортні засоби або транспортні засоби членів сім’ї, які передані третім особам за довіреністю. Треба пам’ятати, що видача довіреності не припиняє права власності особи на майно, тому таке майно теж підлягає декларуванню.

Цінні папери

У цьому розділі депутати в основному не зазначають належні їм чи членам їх сім’ї інші ніж акції цінні папери, особливо ті, які випущені у документарній формі (векселі, облігації, сертифікати тощо).

Також депутати не декларують іноземні цінні папери та права на них або які походить з них.

Корпоративні права

У цьому розділі депутати в основному не зазначають права користування корпоративними правами, які витікають з отриманих депутатами або членами їх сім’ї довіреностей та інших угод.

Також депутати не декларують свої та членів своєї сім’ї корпоративні права за кордоном.

Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або член його сім’ї

Дуже часто депутати у цьому розділі не декларують свої або членів своєї сім’ї фактичні бенефеціарні відносини щодо юридичних осіб, у тому числі помилково вважаючи що ці відносини обмежуються виключно участю у статутному капіталі чи володінні корпоративними правами юридичної особи.

Треба враховувати, що кінцевим бенефіціарним власником вважається фізична особа, яка незалежно від формального володіння цінними паперами або корпоративними правами має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи, включаючи іноземну, безпосередньо або через інших осіб (акціонерів, засновників, керівників тощо).

Нематеріальні активи

У цьому розділі депутати та члени сім’ї в основному не зазначають нематеріальні активи і права на використання, наприклад надр (свердловини питної води) та інших природних ресурсів.

Доходи, у тому числі подарунки

У даному розділі депутати часто зазначають самих себе джерелом отриманого доходу, що можливо лише у випадку коли вказується дохід від підприємницької діяльності депутата, який зареєстрований як ФОП.

Також, дуже часто не зазначаються отримані депутатом або членом сім’ї інші доходи, наприклад у вигляді кредитів та позик або доходів від передачі у користування (оренду) об’єктів нерухомого чи рухомого майна, у тому числі вказаного в інших розділах декларації.

Грошові активи

У цьому розділі депутати зазвичай зазначають величезні суми у готівкових коштах. При цьому, треба враховувати, що відповідно до позиції ФАТФ для приховування корупційних доходів, корумповані державні посадові особи використовують методи відмивання грошей аналогічні тим, якими користується організована злочинність. Наприклад, як зазначає ФАТФ, використання готівки вважається корупціонерами кращим способом відмивання корупційних доходів.

Фінансові зобов’язання

У цьому розділі найчастіше депутати не вказують свої та членів своєї сім’ї фінансові зобов’язання, наприклад: отримані кредити, позики; інші кошти, зокрема поворотна безвідсоткова фінансова допомога, зобов’язання за договорами лізингу, страхування, несплачені податкові зобов’язання, інші зобов’язання.

Видатки та правочини суб’єкта декларування

У цьому розділі депутати часто не вказують видатки та правочини в основному, пов’язані з користуванням об’єктом декларування (нерухомість, транспортні засоби тощо), якщо відповідний видаток перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Також треба зазначити, що декларація не передбачає обов’язку декларування видатків та правочинів членів сім’ї.

Робота за сумісництвом суб’єкта декларування

Найчастіше у цьому розділі депутатами не зазначається інформація про посади чи роботу за сумісництвом, у різного роду колегіальних органах, комісіях тощо, на безоплатній основі. Зазначимо, що ця інформація є важливим джерелом для виявлення конфлікту інтересів.

Членство суб’єкта декларування в організаціях та їх органах

В основному, депутати належно декларують інформацію про своє членство в організаціях та їх органах. Але депутатами майже не декларується інформація про участь у саморегулівних чи самоврядних професійних об’єднаннях та інших подібних структурах.

Це основні помилки, які допускають депутати.

Також, хочемо відмітити, що дуже велика частина київських депутатів є ФОПами і контроль за їх угодами (з точки зору конфлікту інтересів) ускладнений. Натомість ми будемо відслідковувати подання такими депутатами повідомлень про суттєві зміни майнового стану, які у минулому році не завжди подавались у належних випадках.

І, як ми вже говорили, протягом року ми будемо вивчати подані декларації на предмет достовірності та повноти. Сподіваємось відповідні структурні підрозділи Київради теж будуть залучені до цього. Подивимось, хто працює краще. Чи, може, об’єднаємо зусилля?

 

Наразі, за постійними оновленнями кампанії можна слідкувати:

В соціальній мережі Facebook на сторінці «Місцеві депутати. Атестація»

В розділі «Атестація місцевих депутатів» на інформаційному ресурсі «Ізбірком»

Докладніше про громадську кампанію «Атестація депутатів місцевих рад», про те як, здійснювалось оцінювання в попередні роки та про його результати можна дізнатись на сайті організації

За додатковою інформацією про здійснення ініціативи в місті Києві звертайтесь до: ГО «Інтегріті ЮА», тел. +38 (073) 2391216, e-mail info@integrityua.ngo

 

Громадська кампанія «Атестація депутатів місцевих рад» спрямована на сприяння вирішенню проблеми низького рівня відкритості, прозорості та підзвітності виборцям депутатів 23 місцевих рад з 17 областей України, а також підвищення поінформованості громадян про діяльність місцевих депутатів. Проект «Атестація депутатів місцевих рад» реалізується Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» разом з партнерськими організаціями з 16-ти регіонів України за підтримки Національного фонду демократії (NED, США). У 2016 році апробація методології відбулася в місцевих радах Одеської області за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», з 2018-го року за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» відбувається розробка веб-платформи «Місцеві депутати. Атестація».  В місті Києві за реалізацію ініціативи відповідає ГО «Інтегріті ЮА».

Ігор Соболевський

VIEW ALL POSTS

Leave a reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *