Наш телефон 0732391216
ПІДТРИМАТИ

Підсумки декларування депутатами Київради статків за 2018 рік

Нещодавно, перед закінченням терміну подачі декларацій, з метою запобігання та попередження можливих порушень, ми зверталися до депутатів і антикорупційних підрозділів Київради та оприлюднили найбільш поширені помилки, які допускались в деклараціях протягом минулих етапів е-декларування.

При цьому, ми звертали увагу, що належна інформаційно-роз’яснювальна робота з боку відповідних підрозділів Київради та власна доброчесність й уважність депутатів будуть сприяти уникненню декларуванню недостовірних відомостей.

Попередньо ознайомившись з частиною поданих депутатами Київради декларацій ми зробили невтішний висновок про ігнорування як вимог антикорупційного законодавства так і наших попереджень. І це незважаючи на те, що за недостовірне декларування передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Ми також розраховували, на якісну роботу антикорупційних органів Київради, що повинні опікуватись питаннями додержання депутатами Київради антикорупційних вимог, серед яких вчасне, так і достовірне е-декларування. Ми звертались до Київради із пропозиціями щодо необхідності покращення роботи цих підрозділів. Але, на думку Київради, робота цих підрозділів є цілком задовільною.

Не погоджуючись з такими висновками, ми вирішили окреслити основні можливі порушення виявлені нами під час моніторингу частини декларацій депутатів Київради за 2018 рік.

Місце роботи – таємниця за сімома печатками

Перший блок можливих порушень стосується приховування депутатами місця своєї основної роботи. Це важлива інформація яка дозволяє визначити наявність конфлікту інтересів між депутатською діяльністю та приватними інтересами, оскільки місцеві депутати не залишають своє «основне» місце роботи на час виконання депутатських повноважень.

У наших рекомендаціях, які базуються на законі та відповідних рекомендаціях НАЗК, йшлося про необхідність вказувати у розділі «Інформація про суб’єкта декларування» відомостей про наявність у депутата представницьких повноважень у Київраді та відомостей про місце основної роботи депутата за межами місцевої ради. Частина депутатів все ж таки дотрималися цих рекомендацій, як наприклад Андрєєв Андрій, Іщенко Михайло, Пилипенко Сергій, Терентьєв Михайло – всі представники фракції «Солідарність», але залишилися й ті, що не вказали у цьому розділі місце своєї основної роботи. Для прикладу, тут можна відмітити депутатів Никорак Ірину, Овраменко Олену  – та сама фракція «Солідарність».

Як депутатам живеться «просто неба»

Наступний блок можливих порушень стосується приховування депутатами нерухомого майна, яке використовується ними як місце реєстрації чи фактичного проживання.

Зважаючи на чималу ринкову вартість нерухомості, при її приховувані можна говорити про наявність ознак правопорушень. Нагадаємо, що кримінальна відповідальність настає у разі подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, якщо відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. А це не багато не мало – 480 тис. грн.

З депутатів, які не зазначили в деклараціях нерухомість, де вони постійно проживають або зареєстровані, можна відмітити таких депутатів, як Антоненко Прохор (позафракційний), Артеменко Сергій («Солідарність»), Бохняк Володимир («Свобода»), Кочур Марина («Батьківщина»), Кутняк Святослав («Свобода»), Майзель Сергій («Солідарність»), Сулига Юрій («Солідарність»).
Депутат Київської міської ради Ноздря Вадим (позафракційний) у своїй декларації взагалі вказав, що працює на постійній основі директором Львівського комунального підприємства “Зелене місто”. Натомість жодного об’єкту нерухомості, яким він користується у Львові депутат не зазначив.

Також, вважаємо за необхідне відмітити ознаки порушення у декларуванні депутатами нерухомого майна у вигляді місць для зберігання транспортних засобів. І, якщо запевняннями, що декілька задекларованих авто депутата зберігаються «просто неба» вже нікого не здивуєш, то зберігання таких специфічних засобів як водні, зазвичай потребує й специфічного зберігання з відведенням спеціального місця на кшталт паркінгу/елінгу. Для прикладу тут можна привести власників човнів і яхт Артеменка Сергія, Баленка Ігора – обидва «Солідарність», Руденка Олексія (позафракційний) та інших.

За колекцією майна не видно
Ще одним видом можливих порушення можна назвати віднесення депутатами та узагальнення рухомого майна під виглядом колекцій та іншого роду наборів. Ми нагадували, що за загальним правилом, при зазначенні майна як певного набору предметів колекції, гарнітуру, сервізу необхідні підтверджуючі документи, а при їх відсутності вказується кожний предмет окремо, якщо його вартість перевищує 100 прожиткових мінімумів, тобто – 192 тис. грн.

Враховуючи, що у цьому розділі вказуються предмети вартість яких перевищує 192 тис. грн. можна зробити висновок, що депутати можуть свідомо приховувати дійсно коштовні предмети серед загальної колекції. При цьому, у випадку не зазначення вартості предмету з так званої «колекції» від 192 до 480 тис. грн. наступає адміністративна відповідальність, а вище 480 тис. грн.  – кримінальна. Адже, надання неповних відомостей є видом надання недостовірних відомостей. Тут можна звернути увагу на декларації  Березницької Людмили (позафракційна), Іщенка Михайла («Солідарність»), сина та батька – Ялового Костянтина і Ялового Володимира – обидва з фракції «Єдність» та інших.

Як депутати самі собі приписують доходи 

Що стосується доходів депутатів, то помилки та недостовірні дані у цьому розділі у більшості випадків становлять відомості щодо доходів від передачі в оренду квартир та земельних ділянок, не зазначення отримуваних аліментів, доходів від трудової діяльності позначеної як «оплачувана», а також наймасовіше можливе порушення – наведення декларантом самого себе у якості джерела доходу без законних підстав, тобто приховування джерела доходу.

За цими критеріями можна відмітити таких депутатів Артеменка Сергія («Солідарність»), Гуманенка Валерія («Батьківщина»), Іщенка Михайла («Солідарність»), Левіна Володимира («Солідарність»), Никорак Ірину («Солідарність»), Овраменко Олену («Солідарність»), Паладія Сергія («Батьківщина»), Терентьєва Михайла («Солідарність»), Харчука Сергія (позафракційний), Ясинського Георгія («Солідарність») та інших.

Також у розділі про свої доходи депутати можуть вказати надходження від незадекларованих активів. Наприклад Бохняк Володимир («Свобода») вказав дивіденди отримані членом сім’ї без належного відображення відповідних активів, як джерела цих дивідендів, в інших розділах декларації.

Як депутати приховують конфлікт інтересів

Також, ми вважаємо за необхідне відмітити деякі особливості у заповнені депутатами розділу декларації «Робота за сумісництвом суб’єкта декларування»/«Членство суб’єкта декларування в організаціях та їх органах». За загальним правилом у цих розділах вказуються посади, які декларант займає у тому числі на безоплатній основі. За нашою думкою до таких посад відносяться і посади в різного роду комісіях, наглядових радах тощо. Ця інформація є доволі суттєвою, оскільки дозволяє виявляти джерела можливих конфліктів інтересів. Так, наприклад, на сайті Київського університету імені Бориса Грінченка зазначено, що Головою Наглядової ради цього університету є депутат Старостенко Ганна («Солідарність»), а членом Наглядової ради – депутат Михайленко Владислав («Солідарність»). При цьому, у декларації Михайленка Владислава ці відомості відображені, а у Старостенко Ганни ці відомості відсутні.

Ще депутати не зазначають інформацію щодо своєї участі як у постійних комісіях Київради, так й інших комісіях включаючи конкурсні. Наприклад, депутати Андрєєв Андрій («Солідарність»), Бродський Олександр («Єдність») та Попов Денис («Свобода») є членами комісії з питань розміщення тимчасових споруд для торгівлі в Києві, а депутат Васильчук Вадим (позафракційний)  – член Конкурсної комісії з розгляду проектів розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2019 році.

Вважаємо що з цього питання повинне висловитись і НАЗК, як орган, що відповідає за формування антикорупційної політики в державі і надає роз’яснення з приводу заповнень декларацій.

Ми будемо очікувати відповідей від депутатів щодо причин можливих порушень, помилок та недостовірних відомостей у їх деклараціях. Також нас цікавить відношення самих депутатів до якості роботи антикорупційних підрозділів Київради, які мають вести інформаційно-роз’яснювальну та консультативну роботу, у тому числі з приводу заповнення декларацій. Можливо, негаразди депутатів із заповненнями декларацій викликані саме неякісною роботою антикорупційних підрозділів Київради?

Готівка-годівниця

Наприкінці, ми також хочемо відмітити досягнення депутатів Київради на шляху підвищення власного добробуту.
При цьому нагадаємо, що відповідно до позиції ФАТФ для приховування корупційних доходів, корумповані державні посадові особи використовують методи відмивання грошей аналогічні тим, якими користується організована злочинність і, як зазначає ФАТФ, використання готівки вважається корупціонерами кращим способом відмивання корупційних доходів.
На першому місці нашого рейтингу опинився депутат фракції «Солідарність» та член постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Левін Володимир («Солідарність») в декларації якого зазначено готівки на більше ніж 270 млн. гривень при досить скромних доходах у трохи більше 230 тис. гривень.
Друге місце посідає депутат тієї ж фракції «Солідарність» та член постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування Баленко Ігор в декларації якого зазначено готівки майже на 120 млн. гривень, а доходів на більше ніж 86 млн. гривень.
Трійку лідерів замикає депутат фракції «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» та член постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Товмасян Ваган («Батьківщина») в декларації якого зазначено готівки на більше 43 млн. гривень при доходах у більше 55 млн. гривень.

На четвертому місці опинився депутат фракції «Єдність» та голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики Яловий Костянтин в декларації якого зазначено готівки на більше 72,5 млн. гривень при доходах у майже 11 млн. гривень.
А замикає нашу п’ятірку голова фракції «Єдність» та член постійної комісії Київради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції Омельченко Олександр («Єдність») в декларації якого зазначено готівки на більше 2 млн. гривень при доходах у майже 5,4 млн. гривень.

Ми продовжуємо роботу з аналізу декларацій депутатів Київради, цікаві результати якої будуть представлені у наступних публікаціях.

Наразі, за постійними оновленнями кампанії можна слідкувати:
В соціальній мережі Facebook на сторінці «Місцеві депутати. Атестація».
В розділі «Атестація місцевих депутатів» на інформаційному ресурсі «Ізбірком».
Докладніше про громадську кампанію «Атестація депутатів місцевих рад», про те як, здійснювалось оцінювання в попередні роки та про його результати можна дізнатись на сайті організації.

За додатковою інформацією про здійснення ініціативи в місті Києві звертайтесь до: ГО «Інтегріті ЮА», тел. +38 (073) 2391216, e-mail info@integrityua.ngo

Громадська кампанія «Атестація депутатів місцевих рад» спрямована на сприяння вирішенню проблеми низького рівня відкритості, прозорості та підзвітності виборцям депутатів 23 місцевих рад з 17 областей України, а також підвищення поінформованості громадян про діяльність місцевих депутатів. Проект «Атестація депутатів місцевих рад» реалізується Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» разом з партнерськими організаціями з 16-ти регіонів України за підтримки Національного фонду демократії (NED, США). У 2016 році апробація методології відбулася в місцевих радах Одеської області за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», з 2018-го року за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» відбувається розробка веб-платформи «Місцеві депутати. Атестація». В місті Києві за реалізацію ініціативи відповідає ГО «Інтегріті ЮА».

Ігор Соболевський

VIEW ALL POSTS

Leave a reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *