Наш телефон 0732391216
ПІДТРИМАТИ

Інтегріті.ЮА підводить підсумки першого етапу пілотного проекту «Антикорупційний аудит юридичних осіб»

Інтегріті.ЮА на початку 2018 року, в рамках проекту «Антикорупційний аудит юридичних осіб», започаткувало проведення оцінки стану виконання комунальними підприємствами м.Києва вимог антикорупційного законодавства з можливістю відображення результату у цифровій формі (індекс протидії корупції юридичної особи).

Оцінка здійснювалась на підставі Методології проведення антикорупційного аудиту юридичних осіб, розробленою Інтегріті.ЮА, за критеріями наявності та виконання таких основних антикорупційних стандартів:

Розділ І – антикорупційна програма;
Розділ ІІ – оцінка корупційних ризиків;
Розділ ІІІ – виявлення та врегулювання конфлікту інтересів;
Розділ ІV – отримання та обробка повідомлень про корупцію;
Розділ V – антикорупційне навчання;
Розділ VІ – організація діяльності Уповноваженого з питань запобігання корупції;
Розділ VІІ – антикорупційний аудит;
Розділ VІІІ – антикорупційні заходи щодо третіх осіб;
Розділ ІХ – етична поведінка;
Розділ Х – підтримка політичних сил.

За результатами оцінки кожному підприємству виставлялися відповідні бали і був сформований Індекс самооцінки протидії корупції юридичної особи – інформація про самооцінку юридичною особою ступеню свого антикорупційного захисту. Після зовнішнього оцінювання і проходження програмно-апаратного логічного контролю Індекс самооцінки був скоригований для отримання Індексу зовнішньої оцінки протидії корупції юридичної особи, як більш достовірного показника стану антикорупційного захисту юридичної особи.

Відповідно до Методології, значення індексу протидії корупції юридичної особи означає:

Значення більше 80 – організація здатна виконувати основні антикорупційні стандарти, ймовірність вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією низька, потребується періодичне оцінювання.

Значення від 50 до 79 організація здатна забезпечувати виконання частини антикорупційних стандартів, ймовірність вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією середня, потребується розробка або удосконалення окремих антикорупційних заходів.

Значення від 15 до 49 – забезпечення виконання антикорупційних стандартів здійснюється на непостійному та неузгодженому (неналежному) рівні, ймовірність вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією висока, потребується проведення антикорупційного аудиту, розробка та удосконалення антикорупційних заходів.

Значення менше 15 – організація не здатна забезпечувати виконання антикорупційних стандартів, корупційні правопорушення або правопорушення, пов’язані з корупцією вчиняються або очікуються (критичний рівень), потребується невідкладне призупинення діяльності, проведення антикорупційного аудиту, розробка та запровадження антикорупційних заходів.

За результатами першого етапу пілотного проекту «Антикорупційний аудит юридичних осіб» можна зробити висновок, що виконання комунальними підприємствами м.Києва вимог антикорупційного законодавства здійснюється здебільше формально та на неналежному рівні.

Підтвердженням релевантності отриманих результатів може служити, наприклад, порівняння індексу самооцінки (88,00 – високий рівень антикорупційного захисту) та індексу зовнішньої оцінки (42,09 – низький рівень антикорупційного захисту) КП “Київпастранс”, у діях службових осіб якого протягом тільки 2018 року вже було неодноразово виявлено ознаки корупції.

Інтегріті.ЮА направило до Київської міської ради отримані результати з відповідними пропозиціями щодо удосконалення стану антикорупційного захисту комунальних підприємств та чекає на позитивну реакцію.

Також, Інтегріті.ЮА пропонує заінтересованим особам долучитись до підтримки та подальшої реалізації проекту «Антикорупційний аудит юридичних осіб».

 Антикорупційний аудит юридичних осіб

Leave a reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *